ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

W związku z licznymi możliwościami i niebezpieczeństwami, jakie stwarza Internet, prosimy o przestrzeganie poniższych ogólnych zasad podczas korzystania ze strony internetowej NIVEA dla Państwa własnego i naszego bezpieczeństwa. Dziękujemy za zrozumienie.

1. Dane osobowe

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych w przypadku pytań w tym zakresie.

2. Aktualizacja warunków korzystania z serwisu

W związku z ciągłymi innowacjami natury technicznej oraz zmianami prawnymi, jesteśmy zmuszeni okresowo wnosić poprawki lub aktualizować obowiązujące warunki korzystania z serwisu. Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej prosimy każdorazowo sprawdzić datę ich ostatniej aktualizacji. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w kwietniu 2012 roku.

3. Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej

Cała zawartość naszej witryny, obejmująca m.in. teksty, obrazy, elementy graficzne, pliki audio i wideo są, stanowią naszą własność, jeżeli wyraźnie nie stwierdzono inaczej. (Prosimy o zwrócenie w tym kontekście uwagi na stwierdzenie dotyczące hiperlinków w ramach punktu 4). Te objęte prawami autorskimi treści mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody wyłącznie dla celów prywatnych, a nie do zastosowań o charakterze publicznym lub komercyjnym (pobieranie, kopiowanie, itp.). Wszelkie zmiany, tłumaczenia lub edycja czy przetwarzanie treści mogą być dokonywane za uprzednią pisemną zgodą NIVEA Polska Sp. z o.o.

Niedopuszczalne jest wszelkie nieuprawnione lub niewlaściwe wykorzystanie jakichkolwiek zarejestrowanych znaków towarowych lub logotypów Beiersdorf AG.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż każde naruszenie naszych praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej może skutkować konsekwencjami przewidzianymi prawem cywilnym i/lub karnym.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza witryna jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez mieszkańców kraju wybranego przez Państwa na ekranie powitalnym na www.niveamen.com, zgodnie z wszelkimi lokalnie obowiązującymi przepisami prawa. Materiały na tej witrynie, łącznie z produktami, usługami i informacjami, mogą być niewłaściwe lub niedostępne dla wszelkich miejsc spoza tej jurysdykcji. W zakresie, w jakim wszelkie oferty, produkty lub usługi udostępniane lub przekazywane za pośrednictwem niniejszej witryny, są zabronione obowiązującym prawem wybranego przez Państwa kraju, podlegają one unieważnieniu. Prosimy o odwiedzenie strony pod adresem www.niveamen.com i wybranie Państwa lokalizacji w celu przekierowania na odpowiednią stronę.

Informacje znajdujące się na tej stronie internetowej opracowano i sprawdzono z największą starannością. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich aktualność, dokładność, kompletność i/lub jakość.

Ta strona internetowa zawiera hiperlinki do witryn zewnętrznych. NIVEA Polska Sp. z o.o. nie posiada informacji o zawartości witryn stron trzecich i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne nielegalne treści lub inne przypadki naruszenia prawa występujące na tych witrynach. NIVEA Polska Sp. z o.o. usunie jednak niezwłocznie wszelkie linki lub treści w momencie uzyskania potwierdzonych informacji o naruszeniu przez nie obowiązujących przepisów prawa.

Strona internetowa NIVEA jest źródłem ogólnych informacji i w żaden sposób nie należy ich traktować jako równoznacznych z poradą medyczną czy specjalistyczną. W celu uzyskania takiej porady prosimy o skonsultowanie się z lekarzem lub odpowiednim specjalistą. NIVEA Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podejmowane na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Użytkownik korzysta z niniejszej strony internetowej oraz pobiera dane na własne ryzyko. NIVEA Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, dotyczące w szczególności plików danych, sprzętu i/lub oprogramowania użytkownika, wynikłe z takich działań. Nie wpływa to na odpowiedzialność z tytułu czynów umyślnych i rażącego zaniedbania.

5. Postanowienia końcowe

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych zasad stanie się niezgodne z prawem, nieskuteczne lub niewykonalne w dowolnej jurysdykcji, nie wpływa to na ważność lub nieskuteczność w tej jurysdykcji wszelkich jej pozostałych postanowień.

Jeśli zechcą Państwo zgłosić nam naruszenie przepisów prawa na naszej stronie internetowej, będziemy wdzięczni za kontakt z nami.

NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf
ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań
Polska
Telefon: +48 61 87 46 200
Fax: +48 61 87 46 001